2024


Zverejnená dňa 11.04.2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP ZM_SEP-IMRK2-2021-004843.pdf

Zverejnená dňa 07.03.2024

Rámcová zmluva o poskytnutí služieb č. Z0082024.pdf

Zverejnená dňa 16.01.2024

Rámcová zmluva o poskytnutí služieb č. Z0012024.pdf

Nájomná zmluva č. Tenkes 1312023 HA.pdf

Zverejnená dňa 12.01.2024

Dodatok č. 2 k Zmluve na odchyt a umiestnenie psov.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2024-04-23 08:00:29

Dátum vytvorenia: 2024-04-23 08:00:29

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár