2019


Zverejnené dňa 3.4.2019

Zmluva o vypracovaní žiadosti o dotáciu - Rekonštrukcia a moder.pdf

Zverejnené dňa 19.4.2019

Mandátna zmluva - Zateplenie budovy OÚ.pdf

Zverejnené dňa 23.4.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredko.pdf

Zverejnené dňa 13.5.2019

Odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 201802.pdf

Zverejnené dňa 24.6.2019

Zmluva o poskytovaní poradenstva - MOAD s.r.o..pdf

Zverejnené dňa 24.6.2019

Zmluva o poskytovaní služieb - Gemerterm-projekcia s. r. o..pdf

Zverejnené 30.6.2019

Zmluva o vykonaní auditu.pdf

Zverejnené dňa 4.7.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 16102018.pdf

Zverejnené dňa 17.7.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov - MADE spol. s. r. o..pdf

Zverejnené dňa 14.8.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb.pdf

Zverejnené dňa 28.8.2019

Zmluva - Pezbečnostná služba.pdf

Zverejnené dňa 16.9.2019

Zmluva o geologických prácach.pdf

Zverejnené dňa 18.9.2019

Zmluva č. 042019 - Zabezpečovanie úloh odborného pracovníka tec.pdf

Zverejnené dňa 30.6.2019

Zmluva - poskytovanie účtovných služieb - DPŽ.pdf

Zverejnené dňa 30.6.2019

Zmluva o poskytovaní účtovných služieb - ZŠ.pdf

Zverejnené dňa 28.9.2019

Kúpna zmluva - Pozemok..pdf

Zverejnené dňa 4.10.2019

Nájomná zmluva- DPŽ.pdf

Zverejnené dňa 18.10.2019

Zmluva o dielo č. 2019101801 - Rekonštrukcia WC.pdf

Zverejnené dňa 31.10.2019

Kúpna zmluva - Koloman Szígyártó.pdf

Zverejnené dňa 25.11.2019

Kúpna zmluva - fekálne vozidlo.pdf

Zverejnené dňa 27.11.2019

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 16102018.pdf

Zverejnené dňa 29.11.2019

Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.pdf

Zverejnené dňa 30.12.2019

Mandátna zmluva č. MZ2019025.pdf

Zverejnená dňa 15.3.2019

Mandátna zmluva č. 2019022601 - Stavebný dozor Komunitné centru.pdf

Zverejnená dňa 18.12.2019

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2021-06-14 11:48:25

Dátum vytvorenia: 2021-06-14 11:48:25

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár