Podporené EÚ


Dovybavenie zariadenia pre seniorov

Plagat - Dovybavenie zariadenia pre seniorov.pdf

WIFI pre obec Hajnáčka 311071CFS2

Info o Wifi.pdf

Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Publicita projektu- Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hajnáčka 312060Z866.pdf

Komunitné centrum Hajnáčka

Publicita - Komunitné centrum 312061N815.pdf

Odkazy na stránky :

https://www.ludskezdroje.gov.sk

https://www.minv.sk/


Centrálny register zmlúv: 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5567904/


Dátum poslednej aktualizácie: 2023-12-21 10:52:59

Dátum vytvorenia: 2023-12-21 10:52:59

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár