Objednávky


Objednávka- MAPA Slovakia.pdf

Objednávka - Kolek.pdf

Objednávka, 19.8.2020 Číslo dokladu 2020004.pdf

Objednávka, 28.8.2020 Číslo dokladu 2020005.pdf

Objednávka, 9.9.2020 Číslo dokladu 2020006.pdf

Objednávka, 28.10.2020 Číslo dokladu 2020007.pdf

Objednávka, 29.10.2020 Číslo dokladu 2020008.pdf

Objednávka, 16.11.2020 Číslo dokladu 2020009.pdf


Objednávky 2021

Objednávka - vypracovanie statického posudku.pdf

Objednávka - MAPA Slovakia Digital s. r. o..pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2021-04-26 13:46:57

Dátum vytvorenia: 2021-04-26 13:46:57

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár