Verejná tabuľa


Pozvanka na informacny den - Hajnáčka 26.6.2024.pdf

Zverejnená dňa 4.7.2023

Verejná vyhláška - Zmena stavby ČOV a kanalizácia Hajnáčka.pdf

Upozornenie obce pre vlastníkov, užívateľov pozemkov

Upozornenie pre vlatníkov, užívateľov pozemkov - Invazívne druhy rastlín.pdf

Voľby do NR SR 2023

Oznamánie o e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka.pdf

Oznámenie o e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf


Prihláška word.pdf

Info list o štúdiu Bc..pdf

Zápis na školský rok 2022[3900].pdf

Oznam pre rodičov.pdf

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov.pdf

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe.pdf

Testovanie . hu.pdf

Testovanie . sk.pdf

Pracoviská MV SR sú až do odvolania zatvorené.pdf

678_2020.pdf

Žiadosť o súčinnosť - mor ošípaných.PDF

Rozhodnutie - Elektrifikácia trate.pdf

Oznámenie.pdf

Zverejnená dňa 26.5.2020

Oznámenie verejnou vyhláškou.pdf

Zverejnené dňa 2.7.2020

Verejná vyhláška - Oznámenie Železnice.pdf

Zverejnené dňa 26.8.2020

Výberové konanie - Munkahelyi pályázat.pdf

Zverejnené dňa 07.10.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 2024-06-25 11:22:35

Dátum vytvorenia: 2024-06-25 11:22:35

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár