Návrhy VZN


Zverejnené dňa 12.6.2020

VZN_psi_náhradnáznámka_na schvaľovanie.pdf

VZN_psi_vodeniepsov_na schvaľovanie.pdf

VZN_úhrada_terénnasocslužba_na schvaľovanie.pdf

Zverejnené dňa 10.7.2020

VZN_prideľovaniebytov_na schvaľovanie.pdf

Zverejnené dňa 10.08.2020

VZN_prideľovaniebytov_na schvaľovanie (1).pdf

Zverejnené dňa 13.11.2020

VZN_miestnypoplatok_na schvaľovanie.pdf

VZN_miestnedane_na schvaľovanie.pdf

VZN_daňznehnuteľností_na schvaľovanie.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2021-06-02 14:16:53

Dátum vytvorenia: 2021-06-02 14:16:53

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár