Aktuality


Vývoz fekálií si občania Hajnáčky môžu objednať : Hanula Ladislav, tel.č.: 0907 433 152

A szennyvíz elvitelt Ajnácskő lakosai itt tudják megrendeli: Hanula László, tel. szám: 0907 433 152

Zverejnené dňa 02.11.2023

Voľba HK Hajnáčka 2023.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2023-12-18 10:30:45

Dátum vytvorenia: 2023-12-18 10:30:45

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár