História
História obce
Obec sa spomína od roku 1425 ako Danuskue, neskôr Kues (1255), Anyaskw (1344), Ayanaskewalya (1427-31), Haynachkeallya (1565), Hajnacžka (1773); maďarsky Ajnácskö.
O hrade je prvá zmienka v r. 1245. Vznikol ako kráľovský na mieste staršej pevnosti. Stal sa sídlom panstva, ku ktorému v polovici 15. storočia patrilo 15 obcí. V 16. a 17. storočí bol významným bodom protitureckej obrannej línie. V roku 1545 ho na rok obsadili Turci a nakrátko aj koncom storočia. V 17. storočí bol prestavaný, v 18. storočí spustol. Obec sa vyvinula z majera pod hradom. Mala roľnícko-pastiersky ráz. Patrila pôvodnému hradnému panstvu Hajnáčka, v novoveku viacerým zemianskym rodinám. Za tureckej okupácie sa zmenila na samotu, potom sa postupne zaľudňovala. V roku 1773 tu žilo len 13 želiarov a niekoľko panských remeselníkov. V r. 1828 mala obec už 84 domov a 375 obyvateľov.
V 19. storočí tu vznikla väčšia tehelňa. Do roku 1945 sa obyvatelia zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. V rokoch 1938-1944 bola Hajnáčka pripojená k Maďarsku. Po oslobodení tu vybudovali závod Ipeľských tehelní. Taktiež tu vznikol kameňolom a pekárenská výrobňa. JRD tu bolo založené v r. 1957.
Pamiatky:
-Zrúcaniny gotického hradu
-Kaplnka z 18. storočia
-Kaštieľ klasicistický z r. 1820
Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

Dátum poslednej aktualizácie: 2019-05-24 10:15:35

Dátum vytvorenia: 2019-05-22 00:00:00

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár