2018


Z_01_Zmluva_Strecha_DS.pdf

Z_02_Najomna_zmluva_ZS_Hajnacka.pdf

Z_03_Zmluva_SFZ.pdf

Z_04_Zmluva_o_dielo_c_201802.pdf

Z_05_Hajnacka_ZMLVO_ZvolenskoOZ.pdf

Z_06_Zmluva_Auditorska_sluzbu_2019.pdf

Z_07_Prima_banka_20181009.pdf

Z_08_Zmluva_Rekonstrukcia_MK.pdf

Z_09_Zmluva_o_pripojeni_zariadenia_KC.pdf

Z_10_Zmluva_o_dielo_tribuna1.pdf

Z_11_KC_Hajnacka_ZML_IKT.pdf

Z_12_KC_Hajnacka_ZML_Externy_manazment.pdf

Z_13_KC_Hajnacka_ZML_Dielna_a_sklad.pdf

Z_15_KC_Hajnacka_ZML_Nabytok_a_biela.tech.pdf

Z_16_Kupna_zmluva_pozemok.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2021-05-07 19:49:24

Dátum vytvorenia: 2021-05-07 19:49:24

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár