Správne poplatky vyberané obcou


Správne poplatky vyberané obcou Hajnáčka.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2024-06-20 07:22:26

Dátum vytvorenia: 2024-06-20 07:22:26

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár