Súčasnosť


Obec Hajnáčka sa nachádza v okrese mesta Rimavská Sobota. Leží uprostred Cerovej vrchoviny, v kotline horného toku potoka Gortva. Obec sa nachádza v nadmorskej výške 223 m.n.m., územie patriace k obci s rozlohou 2567 ha je v rozpätí nadmorských výšok 214 až 578 m.n.m. Rozprestiera sa najmä na vrchovine a zamokrenej nive so zvyškami dubobučín, dúbrav a agáčin. Tvoria ho treťohorné pieskovce, rozčlenené tektonickým údolím Gortvy s krátkymi údoliami a výmoľmi, z ktorých vystupujú erózne trosky lávových prúdov z konca treťohôr. Prevládajú pararendziny a ilimerizované pôdy. Patrí do mikroregiónu Medveš.

 

Historické názvy obce sú: Danuskue (1425), Kues (1255), Anyaskw (1344), Haynachkeallya (1565), Hajnačka (1773).

 

     Písomne sa obec spomína od roku 1425. Kráľovský hrad postavený na mieste staršej pevnosti sa spomína tiež v roku 1425. Stal sa sídlom panstva, ku ktorému patrilo v polovici 15.storočia 15 obcí. Počas tureckej okupácie sa stal dôležitým obranným bodom. V 17.storočí bol hrad prestavaný a v 18.storočí spustol.

 

     Roku 1427 bolo v obci 16 port. Pôvodne obec patrila tiež k panstvu Hajnáčka, no neskôr viacerým zemepánom. Roku 1773 tu žilo len 13 rodín želiarov a niekoľko panských remeselníkov. Roku 1828 tu žilo 375 obyvateľov v 84 domoch. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Vďaka sírnemu prameňu tu vznikli v polovici 19.storočia kúpele na liečenie reumatických, cievnych a ženských chorôb. Zanikli po roku 1945. V 19.storočí tu bola postavená väčšia tehelňa, no poľnohospodársky ráz si obed zachovala aj v medzivojnovom období. V rokoch 1938-44 bola pripojená k Maďarsku. Po 2.svetovej vojne tu boli vybudovaný závod Ipeľských tehelní. Vznikol tiež kameňolom a pekárenská výrobňa.
Dátum poslednej aktualizácie: 2020-02-17 11:36:11

Dátum vytvorenia: 2020-02-17 11:36:11

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár