2020


Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi.pdf

Zmluva o pripojení - W-net.pdf

Zmluva o prenájme verejného priestranstva .pdf

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu.pdf

Zmluva na poskytnutie služby č. VO2020002.pdf

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice.pdf

Servisná zmluva k zariadeniam na úpravu vody.pdf

Mandátna zmluva - SQM, s. r. o. -Poradenské služby - ČOV a kana.pdf

Mandátna zmluva - SQM, s. r. o. -Konzultačné a poradenské služb.pdf

Kúpna zmluva - zo dňa 9.4.2020.pdf

Kúpna zmluva zo dňa 2.4.2020 - Pozemok.pdf

Kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny.pdf  Zverejnená, dňa: 09.04.2020 

Kúpna zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov.pdf  Zverejnená, dňa:  23.04.2020
Kúpna zmluva na dodávku pekárskeho tovaru.pdf  Zverejnená, dňa: 23.04.2020

Kúpna zmluva na dodávku potravinových výrobkov.pdf  Zverejnená, dňa: 19.06.2020

príloha č.1 ku kúpnej zmluve na dodávku potravinových výrobkov.pdf  Zverejnená, dňa: 19.06.2020

Kúpna zmluva na dodávku spotr.tovaru a čist.prosttiedkov.pdf  Zverejnená, dňa: 19.06.2020

Zmluva o dielo č. 2020080101.pdf Zverejnené dňa 17.8.2020

Dodatok č. 2 - k rámcovej zmluve č, 2018081001.pdf Zverejnené dňa 30.12.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 2021-06-29 09:17:54

Dátum vytvorenia: 2021-06-29 09:17:54

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár