VZN obce Hajnáčka


Zverejnené dňa 1.7.2020

VZN - Pes.pdf

VZN-Pes - vodenie.pdf

VZN - úhrada terénna sociálna služba.pdf

Zverejnené dňa 09.12.2019

Sadzobník poplatkov.pdf

VZN - Miestne dane.pdf

VZN - Daň z nehnuteľností.pdf

VZN - Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné od.pdf

VZN - Nakladanie s komunálnym odpadom.pdf

VZN - Zneškodňovanie obsahu žúmp.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2020-07-02 09:46:26

Dátum vytvorenia: 2020-07-02 09:46:26

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@stonline.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár