Verejná tabuľa


Oznámenie.pdf

Zverejnená dňa 26.5.2020

Oznámenie verejnou vyhláškou.pdf

Zverejnené dňa 2.7.2020

Verejná vyhláška - Oznámenie Železnice.pdfDátum poslednej aktualizácie: 2020-07-02 10:53:01

Dátum vytvorenia: 2020-07-02 10:53:01

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@stonline.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár