Zámery o predaj majetku


Zverejnenie zámeru o predaju majetku-autá.pdf

Zámer o predaj majetku - Mikó.pdf

Zverejnené dňa 05.12.2020

Zámer obce - priamý predaj hnuteľného majetku Hajnáčka.pdf

Zverejnené dňa 25.6.2021

Zámer predaja majetku priamym predajom.pdf

Zverejnené dňa 28.6.2021

Zámer obce predať nehnutelný majetok.pdf

Zverejnené dňa 30.08.2021

Zverejnenie zámeru obce s osobitným zreteľom Dénes.pdf

Zverejnenie zámeru predať majetok obce priamym predajom Hajnáčka - Gabriella.pdfDátum poslednej aktualizácie: 2021-09-20 10:04:22

Dátum vytvorenia: 2021-09-20 10:04:22

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár