Dom pokojného života, n.o.,


DOKUMENTY

Žiadost o zabezpečenie poskytovania socialnej služby DPŽ.pdf  Zverejnené, dňa: 01.08.2019

Podmienky prijatia do zariadenia pre seniorov - POSTUP.pdf  Zverejnené, dňa: 01.08.2019

Oznam pre verejnosť a príbuzných.pdf  Zverejnené, dňa: 09.04.2020

Krízový plán počas pandémie COVID-19.pdf  Zverejnené, dňa: 07.05.2020

OZNAM I.-III.FÁZA.pdf   Zverejnené, dňa: 03.06.2020

Výročná správa za rok 2019 - DPŽ Hajnáčka.pdf Zverejnené, dňa: 19.06.2020

OZNAM IV.FÁZA.pdf Zverejnené, dňa: 30.06.2020

Dátum poslednej aktualizácie: 2020-06-30 14:51:47

Dátum vytvorenia: 2020-06-30 14:51:47

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@stonline.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár