2020


Kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny.pdf  Zverejnená, dňa: 09.04.2020 

Kúpna zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov.pdf  Zverejnená, dňa:  23.04.2020
Kúpna zmluva na dodávku pekárskeho tovaru.pdf  Zverejnená, dňa: 23.04.2020

Kúpna zmluva na dodávku potravinových výrobkov.pdf  Zverejnená, dňa: 19.06.2020

príloha č.1 ku kúpnej zmluve na dodávku potravinových výrobkov.pdf  Zverejnená, dňa: 19.06.2020

Kúpna zmluva na dodávku spotr.tovaru a čist.prosttiedkov.pdf  Zverejnená, dňa: 19.06.2020

Zmluva o dielo č. 2020080101.pdf Zverejnené dňa 17.8.2020

Dodatok č. 2 - k rámcovej zmluve č, 2018081001.pdf Zverejnené dňa 30.12.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 2021-06-14 11:49:46

Dátum vytvorenia: 2021-06-14 11:49:46

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár