Zápisnice z obecných zasadnutí 2020


Zápisnica z 5. zasadnutia dňa 25.5.2020.pdf

Zápisnica zo 4. zasadnutia dňa 27.4.2020.pdf

Zápisnica z 3. zasadnutia dňa 30.3.2020.pdf

Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu dňa 27.4.2020.pdf

Zápisnica z 2. zasadnutia dňa 20.2.2020.pdf

Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia konaného dňa 20.1.2020.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2020-06-30 08:46:39

Dátum vytvorenia: 2020-06-30 08:46:39

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@stonline.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár