Zápisnice z obecných zasadnutí 2019


Zápisnica z 12. riadneho zasadnutia konaného dňa 19.12.2019.pdf

Zápisnica z 11. riadneho zasadnutia konaného dňa 2.12.2019.pdf

Zápisnica z 10. zasadnutia konaného dňa 28.10.2019.pdf

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia konaného dňa 18.10.2019.pdf

Zápisnica z 9. zasadnutia konaného dňa 23.9.2019.pdf

Zápisnica z 8. zasadnutia konaného dňa 21.8.2019.pdf

Zápisnica zo 7. zasadnutia konaného dňa 22.7.2019.pdf

Zápisnica zo 6. zasadnutia dňa 17.6.2019.pdf

Zápisnica z 5. zasadnutia dňa 20.5.2019.pdf

Zápisnica zo 4. zasadnutia dňa 15.4.2019.pdf

Zápisnica z 3. zasadnutia dňa 25.3.2019.pdf

Zápisnica z 2. zasadnutia dňa 15.2.2019.pdf

Zápisnica z 1. zasadnutia dňa 18.1.2019.pdf
Dátum poslednej aktualizácie: 2020-04-09 07:58:50

Dátum vytvorenia: 2020-04-09 07:58:50

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@stonline.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár