Zmluvy 2020


Zverejnené dňa 7.1.2020

Zmluva o pripojení - W-net.pdf

Zverejnené dňa 22.1.2020

Poskytovanie odborných služieb vo verejnom obstarávaní.pdf

Zverejnené dňa 27.1.2020

Servisná zmluva k zariadeniam na úpravu vody.pdf

Zverejnené dňa 12.3.2020

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi.pdf

Zverejnené dňa 13.3.2020

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve.pdf

Zverejnené 21.2.2020

Nájomná zmluva - ZONEX.pdf

Zverejnená dňa 9.4.2020

Kúpna zmluva zo dňa 2.4.2020 - Pozemok.pdf

Zverejnená dňa 9.4.2020

Kúpna zmluva - zo dňa 9.4.2020.pdf

Zverejnená dňa 15.4.2020

Zmluva o dodávke elektriny.pdf

Zverejnené dňa 21.04.2020

Dodatok č. 22020 FURA.pdf

Zverejnené dňa 22.4.2020

Zmluva o bežnom účte na dotácie.pdf

Zverejnené 12.5.2020

Darovacia zmluva.pdf

Zverejnené dňa 14.5.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny - OÚ.pdf

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ČOV 1.pdf

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ČOV 2.pdf

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ČOV 3.pdf

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ČOV 4.pdf

Zverejnené dňa 26.5.2020

Darovacia zmluva - Alexander Szabó.pdf

Darovacia zmluva - Atila Chovan.pdf

Darovacia zmluva - Július Farkas.pdf

Darovacia zmluva - Tomáš Tóth.pdf

Darovacia zmluva - Zsuzsanna Szamos Ing..pdf

Zverejnené dňa 5.6.2020

Mandátna zmluva - SQM, s. r. o. -Konzultačné a poradenské služb.pdf

Mandátna zmluva - SQM, s. r. o. -Poradenské služby - ČOV a kana.pdf

Zverejnené dňa 26.6.2020

Zmluva- Novohygiene.pdf

Zverejnené dňa 26.6.2020

Poistná zmluva.pdf

Zverejnené dňa 10.7.2020

Poistná zmluva -Škoda Fábia.pdf

Zverejnené dňa 22.7.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu.pdf

Zverejnené dňa 17.8.2020

Zmluva o dielo č. 2020080101.pdf

Zverejnené dňa 21.9.2020

Dodatok č. 3 - zber oleja.pdf

Zverejnené dňa 22.9.2020

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice.pdf

Zverejnené dňa 22.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci.pdf

Zverejnené dňa 12.11.2020

Zmluva o dielo č. 2020111101 - propagačné brožúri.pdf

Zverejnené dňa 12.11.2020

Dodatok č. 1 - FURA.pdf

Zverejnená dňa 17.12.2020

Zmluva - Štátna ochrana prírody.pdf

Zverejnená dňa 21.12.2020

Dohoda č. 203101261.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2020-12-21 09:43:51

Dátum vytvorenia: 2020-12-21 09:43:51

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

obechajnacka.sk

Kalendár